Comentari a l’evangeli del diumenge


Premi l’enllaç de sota per anar a les  lectures de la missa del Diumenge

 

http://lecturesdelamissa.blogspot.com/2011/10/diumenge-dins-loctava-de-nadal-la.html

 

Reflexions sobre l’evangeli d’avui :

 

 

Sagrada Família – A (Mateu 2,13-15.19-23)

Evangeli del 27 / Dic / 2019

 

 

OBERTES AL PROJECTE DE DÉU

 

 

Els relats evangèlics no ofereixen cap dubte. Segons Jesús, Déu té un gran projecte: construir al món una gran família humana. Atret per aquest projecte, Jesús es dedica enterament a que tothom senti Déu com a Pare i tothom aprengui a viure com a germans. Aquest és el camí que condueix a la salvació del gènere humà.

Per a alguns, la família actual s’està arruïnant perquè s’ha perdut l’ideal tradicional de «família cristiana». Per a d’altres, qualsevol novetat és un progrés cap a una societat nova. Però com és una família oberta al projecte humanitzador de Déu? Quins trets podríem destacar-ne?

Amor entre els esposos. És el primer. La llar és viva quan els pares saben estimar-se, recolzar-se mútuament, compartir penes i alegries, perdonar-se, dialogar i confiar l’un en l’altre. La família es comença a deshumanitzar quan creix l’egoisme, les discussions i els malentesos.

Relació entre pares i fills. No n’hi ha prou amb l’amor entre els esposos. Quan pares i fills viuen enfrontats i gairebé sense cap comunicació, la vida familiar es fa impossible, l’alegria desapareix, tots pateixen. La família necessita un clima de confiança mútua per pensar en el bé de tots.

Atenció als més fràgils. Tothom ha de trobar en la seva llar acollida, suport i comprensió. Però la família es fa més humana, sobretot, quan es té cura amb amor i afecte dels més petits, quan s’estima amb respecte i paciència la gent gran, quan s’atén amb sol·licitud als malalts o discapacitats, quan no s’abandona a qui ho està passant malament.

Obertura als necessitats. Una família treballa per un món més humà, quan no es tanca en els seus problemes i interessos, sinó que viu oberta a les necessitats d’altres famílies: llars trencades que viuen situacions conflictives i doloroses, i necessiten suport i comprensió; famílies sense feina ni cap ingrés, que necessiten ajuda material; famílies d’immigrants que demanen acollida i amistat.

Creixement de la fe. A la família s’aprèn a viure les coses més importants. Per això, és el millor lloc per aprendre a creure en aquest Déu bo, Pare de tots; per conèixer l’estil de vida de Jesús; per descobrir la seva Bona Notícia; per resar junts al voltant de la taula; per prendre part en la vida de la comunitat de seguidors de Jesús. Aquestes famílies cristianes contribueixen a construir aquest món més just, més digne i més feliç volgut per Déu. Són una benedicció per a la societat.

 

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat