Mn. Lluís Noguero Aguilar, rector in solidum i moderador

Mn. Joan M. Anglès Batet, rector in solidum

 

Nomenats pel Sr, Arquebisbe el 5 d’agost de 2019.

El seus telefons de contacte :

Mn. Lluis Noguero: 657382263

Mn Joan M. Anglès: 680515241

 

resideixen a l’abadia d’Arbeca

 

Mn. Raimon Mateu i de la Casa, diaca nomenat pel Sr. Arquebisbe l’u d’octubre de 2019

Telèfon: 677310563

Resideix a l’Espluga Calva