Lluís Noguero Aguilar, prevere, rector ”in solidum” i moderador

Joan M. Anglès Batet, prevere, rector ”in solidum”

Raimon Mateu i de la Casa, diaca

 

El seus telefons de contacte :

Mn. Lluis Noguero: 657382263

Mn Joan M. Anglès: 680515241

Mn. Raimon Mateu i de la Casa: 677310563

 

Els dos primers resideixen a l’abadia d’Arbeca i Mn Raimon resideix a la Rectoria de l’Espluga Calba